2021-04-10 - Spotkanie założycielskie w Dworku Piłackim w Piłakach Wielkich, Powiat Węgorzewski.

Tu i wtedy wszystko się zaczęło. Tu padło ziarno, które wkrótce wyda owoce. Na początku było nas siedmiu. Każdy od czego innego, ale wszyscy zdeterminowani, by być jak kończyny jednego ciała. To podczas spotkania w Piłakach ustaliliśmy kompetencje i obowiązki każdego z nas. Zrodziły się przeróżne pomysły, omawialiśmy kwestie prawne, snuliśmy plany na przyszłość.