Stowarzyszenie Historyczno - Eksploracyjne Ziemi Węgorzewskiej WENDRUSZ

    Miło nam, że tu przywędrowałeś. Wiedz, że wędrowiec to po mazursku Wendrusz . Obraliśmy tę nazwę za swój szyld, bo od lat przemierzamy mazurski krajobraz w poszukiwaniu śladów historii.
 Dzieje regionu poznajemy, wertując literaturę, prowadząc kwerendy w archiwach czy badania w terenie.    
 Historyczne relikty pozyskujemy na aukcjach internetowych, giełdach staroci, w antykwariatach, prowadząc poszukiwania.
 Każdy z nas specjalizuje się w czym innym, ale łączy nas jedno: zainteresowanie dziejami naszej Małej Ojczyzny.
 Jakże zresztą mogłaby być ona mała, skoro wypełnia całe serce...
 Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa okaże się owocna i że spotka się z Waszej strony z życzliwym przyjęciem.

Aktualności: