Kolejne sensacyjne znaleziska w miejscu organizacji Kursów Wigierskich (1926-1939). 
Akcja Wigry 2022. Część 2 Listopad

 Lepiej nie da się Tego opisać i zobaczaczyć. Zatem cytujemy post z Facebook Rebubliki Ściborskiej i Biegnącego Wilka - https://www.facebook.com/biegnacywilk 

 Cytujemy:
 "Kolejne sensacyjne znaleziska w miejscu organizacji Kursów Wigierskich (1926-1939). Akcja Wigry 2022. Część druga i ostatnia.

 Wczoraj zakończyliśmy drugi etap poszukiwań i badań terenowych związanych z Kursami Wigierskimi, Wigierczykami i Batalionem Wigry do przygotowania stałej ekspozycji w powstającym Muzeum Ruchu Puszczańskiego. Po raz drugi został przeszukany obszar na którym były organizowane kursy szkoleniowe przedwojennej, warszawskiej elity harcerskiej. W obozach tych uczestniczyło wielu wybitnych ludzi: prof. Aleksander Kamiński (Kamień, Kamyk – to On po pobytach nad Wigrami rozpoczął prace badawcze poświęcone Jaćwingom), Stanisław Broniewski (Orsza - Naczelnik Szarych Szeregów), Janek Bytnar (Rudy – bohater z „Kamieni Na Szaniec”), Władysław Ludwig (Czarna Pantera – Wodz Wigierczyków), Tomasz Piskorski (Piskorz Jelenie Rogi), Ryszard Białous (D-ca Batalionu Zośka), Jan Rossman ( kierownik Wydziału Kształcenia Starszyzny i członek „Pasiek” – Główna Kwatera Szarych Szeregów) i wielu innych wybitnych harcerzy. To olbrzymi zaszczyt móc badać Ich historie i tworzyć muzeum Im poświęcone. Akcję terenową organizowało Muzeum Rodziny Morsztynów (pod tą nazwą zarejestrowany jest w MKiDN zespół muzealny w Republice Ściborskiej).

 Wspomogło nas wolontariacko grono niezwykłych eksploratorów i poszukiwaczy z 3 stowarzyszeń:

1.Stowarzyszenie Historyczno-Eksploacyjne Ziemi Węgorzewskiej – Wendrusz w skadzie: Ewelina Subocz i Krzysztof Subocz, Paweł Bronkiewicz, Krzysztof Czerniewicz, Robert Sewruk ,Tomasz Kieres, Sylwester Misiuk ,Jan Zmitrowicz
2. Stowarzyszenie S E H Arys Eksploracyjno Historyczne Arys w skałdzie: Iwona i Darek Migdał.
3. Piotr Parapura – Grupa Historyczna Niepodległość 1863
4. Muzeum Rodziny Morsztynów: Franciszek, Aleksander Morsztyn, Jan Morsztyn i Dariusz Morsztyn .

 Efekt poszukiwań przeszedł po raz kolejny nasze oczekiwania. Znaleźliśmy artefakty związane z obozami: 2 lilijki , miniaturkę krzyża harcerskiego. A także mnóstwo pośrednich eksponatów związanych z obozami: 2 scyzoryki, finkę, toporek, części namiotów, sztućce, czajniczek,… Najwięcej eksponatów znaleźliśmy z jednym z miejsc obozowych, którego nie badaliśmy podczas poprzednich poszukiwań. To miejsce o tyle okazało się ciekawe, że na tym terenie nie funkcjonowało po wojnie pole biwakowe, a także nie było tam wojennych fortyfikacji. Dzięki temu wszystkie znaleziska były przedwojenne. Po raz kolejny ustaliliśmy lokalizację: ogniska obozów wigierskich, kuchni, strzelnicy obozowej, miejsca obozowisk (1926-1939), a także obozowisk powojennej kontynuacji obozów (lata 50-te).

 Oprócz faktu znalezienia dużej ilości niezwykle cennych eksponatów, to drugim niewątpliwym atutem była możliwość przebywania w bardzo ciekawym gronie Pasjonatów. Ludzi „pozytywnie zakręconych”, a jednocześnie specjalistów. Panował świetny nastrój, a uczestnicy dali z siebie wszystko aby nie wrócić z pustymi rękami. Atmosfera poszukiwań nie zakończyła się na miejscu działań… Do chwili obecnej uczestnicy żyją akcją! Identyfikują znaleziska. Nawet jeden z poszukiwaczy zakupił już identyczny ze znalezionym toporek w internecie. To coś niezwykłego i bardzo pozytywnego, że mamy w sąsiedztwie takich pasjonatów historii.

 Teren po działaniach historycznych pozostawiliśmy w lepszym stanie niż zastaliśmy nie pozostawiając śladów po działaniach. Udało się wydobyć i wywieźć sporo śmieci.

 Znalezione artefakty będzie można oglądać w Muzeum Ruchu Puszczańskiego, a zimą planowane jest także podsumowanie akcji w Muzeum Wigier – na które już zapraszamy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, Wigierski Park Narodowy za gościnę i wydanie niezbędnych pozwoleń, oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków.

 Ps.To, że akcja przyniesie pozytywne rezultaty wiedzieliśmy już w drodze do Suwałk. Trafił nam się dobry znak na start – przy drodze w okolicy Kowal Oleckich widzieliśmy wilka. Taki znak zawsze dobrze wróży.

 Po zakończeniu wydarzenia w Zatoce Harcerskiej udaliśmy się na spotkanie poświęcone 95 rocznicy urodzin prof. Andrzeja Strumiłły. Szkoda, że Profesor nie mógł zobaczyć efektów naszych poszukiwań. Wszak temat obozów harcerskich nad Wigrami zawsze go interesował. Pisał o tym w swoich książkach i był też na odsłonięciu 2 pomników związanych z obozami."

 My osobiście bardzo chieliśmy podziękować organizatorom i wszystkim zaangażowanym za możliwość uczestnictwa w tak wspaniałej akcji jaką jest Akcja Wigry 2022.

 

Akcja Wigry 2022 Część 1 Kwiecień -  2022.04.03

 W ostatnią sobotę braliśmy udział w Akcja Wigry 2022. Bardzo dziękujemy za zaproszenie nas do współpracy.
Zdjęcia i opis pochodzą z facebook Muzeum Ruchu Puszczańskiego.

 "Akcja Wigry 2022 – sensacyjne znaleziska w miejscu organizacji Kursów Wigierskich (1926-1939).

 Wczoraj zakończyliśmy kolejny etap poszukiwań eksponatów związanych z Kursami Wigierskimi, Wigierczykami i Batalionem Wigry do przygotowania ekspozycji w powstającym Muzeum Ruchu Puszczańskiego. Po raz drugi został przeszukany obszar na którym były organizowane kursy szkoleniowe przedwojennej elity harcerskiej. W obozach tych uczestniczyło wielu wybitnych ludzi: prof. Aleksander Kamiński (Kamień, Kamyk), Stanisław Broniewski (Orsza), Janek Bytnar (Rudy), Władysław Ludwig (Czarna Pantera), Tomasz Piskorski (Piskorz Jelenie Rogi) i wielu innych. To olbrzymi zaszczyt móc badać Ich historie i tworzyć muzeum Im poświęcone. Akcję terenową organizowało Muzeum Rodziny Morsztynów (pod tą nazwą zarejestrowany jest w MKiDN zespół muzealny w Republice Ściborskiej). Wspomogło nas wolontariacko grono niezwykłych eksploratorów i poszukiwaczy:
  1. Stowarzyszenie S E H Arys Eksploracyjno Historyczne Arys (uczestnicy poszukiwań na terenie gospodarstwa Kozlowskich z 1778 roku)
  2. Stowarzyszenie Historyczno-Eksploacyjne Ziemi Węgorzewskiej – Wendrusz (członek stowarzyszenia regularnie uczestniczy w naszych akcjach poszukiwawczych i wielokrotny uczestnik Spotkaniu Kolekcjonerów z Prus Wschodnich i Mazur)
  3. Mariusz Rolka (uczestnik eksploracji na Polesiu śladami Marii Rodziewiczówny)
  4. Rafał Kubacki (uczestnik eksploracji na Polesiu śladami Marii Rodziewiczówny i wielokrotny uczestnik Spotkania Kolekcjonerów z Prus Wschodnich i Mazur)
 Efekt poszukiwań przeszedł nasze oczekiwania. Znaleźliśmy zarówno ewidentne artefakty związane z obozami: lilijkę, 2 odznaki wilcząt, oznakę IV Gimnazjum Warszawskiego, spinkę do krajki. A także mnóstwo pośrednich eksponatów związanych z obozami: części namiotów, śledzie, sztućce, monety, sygnet,… Ponieważ w latach 50-tych była próba wznowienia organizacji obozów wigierskich – znaleźliśmy też liczne ślady tych akcji.
Teren po działaniach historycznych pozostawiliśmy w lepszym stanie niż zastaliśmy nie pozostawiając śladów po działaniach. Udało się wydobyć i wywieźć sporo śmieci.

 Znalezione artefakty będzie można oglądać w Muzeum Ruchu Puszczańskiego.

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom, Wigierski Park Narodowy za gościnę i wydanie niezbędnych pozwoleń, oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków."  
 

2022.04.03 - Ogonki

 W dniu 03.04.2022 po raz pierwszy w historii naszego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Ziemi Węgorzewskiej - Wendrusz prowadziliśmy poszukiwania przy użyciu wykrywaczy metali na terenach leśnych w miejscowości Ogonki zgodnie z wytycznymi Lasów Państwowych jak i Konserwatora zabytków. Po treściwej odprawie na temat poszukiwań przy uzyciu detektora metali przystąpiliśmy do prac.