2021-06-29 - Rejestracja stowarzyszenia w KRS w Olsztynie.

To co wielkie nigdy nie było łatwe.  : )  Pisma, papiery, pozwolenia, pieczątki, druki, zwieszanie się u urzędniczych klamek, wyjazdy, telefony, odwołania… Noce spędzone przy komputerach. Po długich bojach z biurokratycznym molochem nareszcie się udało: Stowarzyszenie Historyczno-Eksploratorskie Ziemi Węgorzewskiej „Wendrusz” uzyskało osobowość prawną!