2021-07-25 - Zebranie założycieli stowarzyszenia.

Zebranie założycieli stowarzyszenia w Dworku Piłackim w Piłakach Wielkich, Powiat Węgorzewski ;