2021-12-13 – Współorganizacja wydarzenia „Czy mieszkańcy Węgoborka znali Coca-Colę? Czyli wykład poświęcony napojom, które pito niegdyś w naszym mieście”. Pokazaliśmy swoje zbiory. Prelegentem był jeden z nas.

„Czy mieszkańcy Węgoborka znali Coca-Colę?” -- owszem, znali i pijali, o czym można było się przekonać podczas wykładu o historycznych napojach związanych z naszym miastem, który odbył się 13 grudnia na terenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie.

   Spektrum omawianych napojów było szerokie: od napitków pogańskich Prusów poprzez Kozacką Kawę, Turecką Krew aż po wspomnianą Coca-Colę, po której poniemiecką butelkę odnaleziono na terenie naszego miasta. Po nakreśleniu szerszego tła podczas spotkania prezentowano historyczne naczynia (głównie butelki), które powiązano z konkretnymi podmiotami działającymi niegdyś w mieście i okolicy -- takimi jak lokal Kurta Monitora czy restauracja hotelu „Kronprinz”. Kilka z butelek – jak choćby flasza po napoju Alberta Meya z Angerburga – były prawdziwymi cymeliami, nieznanymi dotąd regionalistom i wywołały małą sensacje.

   Wykład powstał przy kooperacji biblioteki ze Stowarzyszeniem Historyczno-Eksploratorskim Ziemi Węgorzewskiej „Wendrusz”. Prelegentem był Piotr Bartoszewicz, członek stowarzyszenia i pracownik biblioteki zarazem. Prezentowane naczynia pochodziły ze zbiorów  prezesa stowarzyszenia Krzysztofa Subocza, prelegenta oraz sympatyzującego ze stowarzyszeniem p. Robert Sewruka.

   Organizatorów spotkania mile zaskoczyła duża, zwłaszcza jak na warunki covidowe, frekwencja. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za uwagę i miłą atmosferę podczas wykładu.

Zachęcamy do pulubienia strony facebook Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie: