24 listopada w czytelni dla dorosłych Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie odbył się wykład poświęcony najbardziej znanemu...

24 listopada w czytelni dla dorosłych Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie odbył się wykład poświęcony najbardziej znanemu zamachowi na Adolfa Hitlera. Jak wykazano, prawdziwa przyczyna, dla której wódz III Rzeszy zachował życie mogła być zupełnie inna niż te, które podaje się zazwyczaj. Oprócz tego omówiono plany przeciwników Hitlera na czas po przewrocie. Ukazano jaki wpływ przechwycenie przez nich steru władzy w Niemczech mogłoby wywrzeć na sytuacje międzynarodową.

Wykład rozwiał wiele mitów dotyczących tak samego zamachu w „Wilczym Szańcu", jak i opozycji antyhitlerowskiej w Niemczech.

Uczestnikom spotkania dziękujemy za uwagę.

Wykład poprowadził Piotr Bartoszewicz