Badania archeologiczne w Puszczy Boreckiej

Jeden z naszych kolegów z stowarzyszenia Wendrusz - Przemysław Malicki bierze udział w wykopaliskach archeologicznych w Puszczy Boreckiej pod okiem profesora Pawła Szymańskiego. Przemek studiuje archeologie na Uniwersytecie Warszawskim.

Zdjęcie wykonane podczas badań na stanowisku w Puszczy Boreckiej i eksploracji kurhanu z okresu wędrówek ludów. Przedstawicielki Ełckiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, profesor Paweł Szymański z Wydziału Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim i nasz kolega Przemek Malicki.

signal-2022-08-19-09-20-29-464jpg

Więcej informacji na temat wykopalisk w Czerwonym Dworze znajdziesz pod tym linkiem: https://czerwonydwor.edu.pl 

Zdjęcia: Wojciech Augustynowicz

WhatsApp Image 2022-08-22 at 220937jpeg
WhatsApp Image 2022-08-23 at 204249jpegWhatsApp Image 2022-08-23 at 204248 3jpegWhatsApp Image 2022-08-23 at 204248 1jpegWhatsApp Image 2022-08-23 at 204248jpegWhatsApp Image 2022-08-23 at 204246jpeg