Lekcje historyczne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie.

cytując bibliotekę "8 kwietnia w murach biblioteki odbyły się zajęcia edukacyjne nt. regionaliów. Uczniom węgorzewskiego liceum zaprezentowano gamę historycznych przedmiotów związanych z naszym miastem i okolicami. Przedstawiono historię eksponatów, okoliczności ich odkrycia i powiązano je z konkretnymi podmiotami działającymi niegdyś w mieście.

Inne spotkanie o tematyce historycznej, również przeznaczone dla młodzieży, miało miejsce w marcu, dotyczyło kompleksu fortyfikacji w Mamerkach, słuchaczami byli wówczas uczniowie technikum. 

Zajęcia edukacyjne odbywają się przy wsparciu węgorzewskiego stowarzyszenia historycznego „Wendrusz”. "