Mabrow, Mauersee, Mamry -- jak płynął czas nad wielkim jeziorem

https://www.facebook.com/zbigniew.wederlich.33/posts/pfbid02x1G97ZbaDMxVMLjUMhThUan7t2M8xWeqodkpeoAyDzJuti9KSRKQihna3TQiT4Hql
 To tytuł czwartkowego referatu, podczas którego przedstawiono zarówno historię naturalną akwenu, jak i działalność człowieka nad Mamrami. Przybliżono sylwetkę Augusta Quednau, badacza Mamr, dzieje jego zaginionych zbiorów i jego autorstwa teorię nt. zmian linii brzegowej w XVI w. Mowa była o historyczno-przyrodniczych kuriozach związanych z Mamrami. Wiele uwagi poświęcono wyspom Upałty, Kurka, Wyspie Piramidy i lokalnej toponomastyce oraz odkrywanym w jeziorze reliktom przeszłości. Przybliżono działania wojsk na jeziorze i w jego okolicach podczas obydwu wojen światowych.

 Duże zainteresowanie wzbudziła historia niemieckiego samolotu Ju 188 wydobytego z Mamr na początku lat 60. XX w. Identyfikowano jego elementy odnalezione właśnie przez stow. "Wendrusz". Wśród nich fragment wyglądający na przestrzelony oraz łuski z broni pokładowej, które zdają się świadczyć, że w dniu katastrofy Ju 188 mógł brać udział w walce. Poruszono też kwestie awarii jednego z silników.

 Podczas omawiania historii Junkersa wywiązała się konstruktywna dyskusja z jednym ze słuchaczy, pasjonatem lotnictwa, który wniósł wiele cennych uwag.

 Referat wzbogaciła wykonana z wielkim pietyzmem makieta redukcyjna autorstwa Tomasza Czerniawskiego. Jej tematem jest akcja wydobycia płatowca na brzeg w Kalu-Rybaczówce w październiku 1961 roku. To modelarskie dzieło sztuki stanie się ozdobą historycznej wystawy organizowanej przez "Wendrusza" w budynku Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgorzewie.

 Głośne brawa publiczności świadczyły, że ponaddwugodzinne spotkanie okazało się niemałym sukcesem. Dziękujemy wszystkim, którzy się do niego przyczynili.

339296227_215057131129285_1824250502688926933_njpg


338028807_769282098042986_8404892076998619093_njpg3jpg2jpg1jpg5jpg4jpg6jpg7jpg339106629_452980900354546_6161755903388065305_njpg339093023_783875433073339_6637897118623952214_njpg339115493_186246610397210_5460034257640427727_njpg339157229_518736417076981_4624185588996145700_njpg339153728_209304831721150_4611051701410933082_njpg339125864_535042662126006_6092673199758270179_njpg339296227_215057131129285_1824250502688926933_njpg339277517_135169042847181_419162310288708483_njpg

Więcej ładnych zdjęć podesłał do nas Pan Zbigniew Węderlich - zapraszamy do obejżenia - LINK