"Mazurski Szlak Kulturowy"

W piątek 25 sierpnia miało miejsce spotkanie w węgorzewskim Muzeum Tradycji Kolejowej na temat powstałej wiosną tego roku "wstępnej propozycji koncepcji merytorycznej oraz wspólnych produktów turystycznych dotyczących obiektów kulturalnych w ramach projektu pod nazwą „Mazurski Szlak Kulturowy” ". W spotkaniu wzieli udział: autorzy opracowania m.in. Grzegorz Sołtysiak i Sebastian Tyrakowski, Pani Dominika Dobosz z Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, dyrektor Pani Barbara Grąziewicz-Chludzińska i przedstawiciele Muzeum Tradycji Kolejowej, prezes Krzysztof Subocz oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Historyczno - Eksploracyjnego Ziemi Węgorzewskiej Wendrusz i Stowarzyszenia Hobbystów Kolejowych. Dyskusja miała na celu wyjaśnienie wątpliwości i ustalenie zmian do projektu, który będzie rozwijany i uszczegółowiony. Pozycje zawarte w koncepcji umiejscowione będą w dziewięciu lokalizacjach na terenie całych Mazur, w tym na terenie dworca kolejowego w Węgorzewie - Muzeum Tradycji Kolejowej i Izby Historycznej Wendrusza.

Zdjęcia i tekst: Anna Dymkowska-Kowalska http://www.kursmazury.com

Muzeum Tradycji Kolejowej
Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Ziemi Węgorzewskiej - Wendrusz 


371027033_302223379022093_8385085977905273878_njpg370961703_302223299022101_335721772072341430_njpg370681701_302223032355461_3224044988483005827_njpg371028245_302223052355459_473841185412496040_njpg370937954_302223442355420_5795485940464656081_njpg370644964_302223192355445_4322329439581079645_njpg370983017_302223009022130_3576362494451869528_njpg