Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków - Narodowy Instytut Dziedzictwa - Olsztyn

13 kwietnia uczestniczyliśmy w olsztyńskiej konferencji ph „Społeczny wymiar ochrony zabytków. Potencjał społeczny i uwarunkowania” – zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konferencja odbyła się w zabytkowym Domu Mendelsohna. Rolę gospodarza pełniła dr Iwona Liżewska, gośćmi wydarzenia byli znani historycy i konserwa- torzy oraz przedstawiciele organizacji społecznych. Z Węgorzewa – oprócz nas – Fundacja „Dziedzictwo nasze” i Węgorzewskie Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych.
Była to prezentacja organizacji pozarządowych i ich działalności na rzecz ochrony zabytków. Mówiono z troską o problemach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, dokonaniach i niedomogach w tej mierze, o koniecz- ności zweryfikowania przepisów prawnych, skorelowania działań organów państwowych z szeroko pojętą działalnością społeczną i systemem edukacyjnym. Zebrani zgodnie proponowali kontynuację takich spotkań, ścisłej współpracy i wzajemnej informacji.
Zapoznaliśmy się i nawiązaliśmy współpracę z członkami Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne''Salla''


WhatsApp Image 2023-04-15 at 230115jpegWhatsApp Image 2023-04-13 at 152824jpegWhatsApp Image 2023-04-13 at 152823jpegWhatsApp Image 2023-04-13 at 152824 3jpegWhatsApp Image 2023-04-13 at 152824 2jpegWhatsApp Image 2023-04-13 at 152824 1jpegWhatsApp Image 2023-04-13 at 152825 1jpegWhatsApp Image 2023-04-13 at 152824 5jpegWhatsApp Image 2023-04-13 at 152825 2jpegWhatsApp Image 2023-04-13 at 120514jpegWhatsApp Image 2023-04-15 at 230115 1jpegWhatsApp Image 2023-04-13 at 104805jpegWhatsApp Image 2023-04-13 at 120512 1jpegWhatsApp Image 2023-04-13 at 104730jpegWhatsApp Image 2023-04-13 at 104732jpegWhatsApp Image 2023-04-13 at 152822jpeg