VII Spotkanie kolekcjonerów i pasjonatów Prus Wschodnich i Mazur - Republika Ściborska

W dniu 30 lipca odbyło się spotkanie kolekcjonerów i pasjonatów Prus Wschodnich i Mazur w Republice Ściborskiej. Organizatorem wydarzenia był Biegnący Wilk. Podczas spotkania można było zobaczyć piękne kolekcje przedmiotów z naszych terenów, napić się miodu, wymienić informacjami. Kilku uczestników poprowadziło prelekcje na różne ciekawe temat: 
  • Historia jednego XVIII-wiecznego gospodarstwa oraz istniejące i planowane muzea Republiki Ściborskiej – Dariusz Morsztyn.
  • Żabin - mała wieś z wielką historią – Jan Werchowicz.
  • Bractwa kurkowe Prus Wschodnich - Krzysztof Subocz (Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Ziemi Węgorzewskiej - Wendrusz).
  • Browarnictwo na Prusach Wschodnich oraz problem fałszerstwa w środowisku kolekcjonerskim na przykładzie m.in. ceramiki królewskiej w Kadynach – Rafał Kubacki.
  • Otwarcie pierwszej na Mazurach pasieki bartnej przy Muzeum Koźliczaków i Marusów oraz degustacja miodu z zabytkowej, tradycyjnej pasieki (1935r.)
  • Historia Gołdapi i 44 Gołdapskiego Regimentu - Gołdapskie Stowarzyszenie Historyczne "Archeo"
Dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia w przyszłym roku.

WhatsApp Image 2022-07-31 at 173540 1jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173540 2jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173540 4jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173540 3jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173541jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173541 1jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173541 3jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173541 2jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173541 4jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173542jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 114555jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173542 1jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173251jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173428jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173346jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173435jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173443jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173439jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173450jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173511jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173538jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173536jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173539jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173539 1jpegWhatsApp Image 2022-07-31 at 173540jpeg