W ostatnią sobotę braliśmy udział w Akcji Wigry 2022.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie nas do współpracy. Zdjęcia i opis pochodzą z facebook Muzeum Ruchu Puszczańskiego.

 "Akcja Wigry 2022 – sensacyjne znaleziska w miejscu organizacji Kursów Wigierskich (1926-1939).

 Wczoraj zakończyliśmy kolejny etap poszukiwań eksponatów związanych z Kursami Wigierskimi, Wigierczykami i Batalionem Wigry do przygotowania ekspozycji w powstającym Muzeum Ruchu Puszczańskiego. Po raz drugi został przeszukany obszar na którym były organizowane kursy szkoleniowe przedwojennej elity harcerskiej. W obozach tych uczestniczyło wielu wybitnych ludzi: prof. Aleksander Kamiński (Kamień, Kamyk), Stanisław Broniewski (Orsza), Janek Bytnar (Rudy), Władysław Ludwig (Czarna Pantera), Tomasz Piskorski (Piskorz Jelenie Rogi) i wielu innych. To olbrzymi zaszczyt móc badać Ich historie i tworzyć muzeum Im poświęcone. Akcję terenową organizowało Muzeum Rodziny Morsztynów (pod tą nazwą zarejestrowany jest w MKiDN zespół muzealny w Republice Ściborskiej). Wspomogło nas wolontariacko grono niezwykłych eksploratorów i poszukiwaczy:
  1. Stowarzyszenie S E H Arys Eksploracyjno Historyczne Arys (uczestnicy poszukiwań na terenie gospodarstwa Kozlowskich z 1778 roku)
  2. Stowarzyszenie Historyczno-Eksploacyjne Ziemi Węgorzewskiej – Wendrusz (członek stowarzyszenia regularnie uczestniczy w naszych akcjach poszukiwawczych i wielokrotny uczestnik Spotkaniu Kolekcjonerów z Prus Wschodnich i Mazur)
  3. Mariusz Rolka (uczestnik eksploracji na Polesiu śladami Marii Rodziewiczówny)
  4. Rafał Kubacki (uczestnik eksploracji na Polesiu śladami Marii Rodziewiczówny i wielokrotny uczestnik Spotkania Kolekcjonerów z Prus Wschodnich i Mazur)
 Efekt poszukiwań przeszedł nasze oczekiwania. Znaleźliśmy zarówno ewidentne artefakty związane z obozami: lilijkę, 2 odznaki wilcząt, oznakę IV Gimnazjum Warszawskiego, spinkę do krajki. A także mnóstwo pośrednich eksponatów związanych z obozami: części namiotów, śledzie, sztućce, monety, sygnet,… Ponieważ w latach 50-tych była próba wznowienia organizacji obozów wigierskich – znaleźliśmy też liczne ślady tych akcji.
Teren po działaniach historycznych pozostawiliśmy w lepszym stanie niż zastaliśmy nie pozostawiając śladów po działaniach. Udało się wydobyć i wywieźć sporo śmieci.

 Znalezione artefakty będzie można oglądać w Muzeum Ruchu Puszczańskiego.

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom, Wigierski Park Narodowy za gościnę i wydanie niezbędnych pozwoleń, oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków."  


 Zapraszamy do galerii zdjęciowej: https://wendrusz.pl/media/poszukiwania