Wendruszowi studenci Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pozdrawiają z wydziału.

Ania i Adam zaczynają kolejne studia, Przemek kończy pisać następną pracę magisterską, a cały Wendrusz z każdym dniem rośnie w niezwykłą siłę. Jest MOC!