Zebranie stowarzyszenia i przyjęcie nowych kandydatów wspierającyh.

W dniu 14-06-2022 odbyło się zebranie stowarzyszenia Wendrusz w Dworku Piłackim w Piłakach Wielkich, Powiat Węgorzewski.

 Na wstępie chcemy podziękować Panu Ryszardowi Rozkidzie za udostępnienie Dworku do naszych spotkań.

 Celem zebrania było omówienie spraw bierzących oraz przyjęcie do grona Członków Stowarzyszenia Historyczno - Eksploracyjnego Ziemi Wegorzewskiej - Wendrusz nowych kandydatów wspierających.

Nowi kandydaci Wspierający:
  • Adam Subocz
  • Bartłomiej Łaszczuk
  • Krzysztof Czerniewicz
  • Tomasz Janko
  • Szymon Kruk
Pełny skład stowarzyszenia: https://wendrusz.pl/o-nas1/zarz%C4%85d-i-komisja-rewizyjna