Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Ziemi Węgorzewskiej - Wendrusz

Współpracujemy:  

Od A do Z:

Archiwum Państwowe w Suwałkach

https://suwalki.ap.gov.pl/

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie

https://bswegorzewo.pl/

Gmina Węgorzewo

www.wegorzewo.pl

Mazurski Klub Nurkowy - Lunar Divers

https://www.facebook.com/LunarDivers/

Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgorzewie

https://www.facebook.com/MuzeumTradycijKolejowej/?fref=ts

Nadleśnictwo Srokowo

https://srokowo.olsztyn.lasy.gov.pl/ 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

https://www.olsztyn.lasy.gov.pl/

Republika Ściborska - Biegnący Wilk

https://www.facebook.com/biegnacywilk

Rozmex - Ryszard Rozkida - Dworek Piłacki

https://www.booking.com/hotel/pl/mazury-dworek-pilacki.pl.html

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Ełku

https://www.wuoz.olsztyn.pl/delegatura-elk